این کلیپ از آقای رائفی پور است.

[]موضوع :
اسلام ,  رائفی پور ,  کلیپ ,